Processing may take a few seconds...

Dissertations

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: type = all types, organization = all organisational units, dissertations from years 2016 - 2019, sort by = dissertation date descending

Search results (171)

 • 1.
  Przeciwdziałanie wykorzystywaniu Internetu do prowadzenia działalności terrorystycznej : rozprawa doktorska / Piotr Kulesza / prom. Jacek Pawłowski (WBN), Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (IP), rev. Janusz Falecki, Waldemar Zubrzycki - Warszawa, Polska, 2019 - 242 s.

  Dissertation
 • 2.
  Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego : rozprawa doktorska / Renata Rybacka (WBN) / prom. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 261 s.

  Dissertation
 • 3.
  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w powiecie chełmskim : rozprawa doktorska / Hanna Beata Elak (WZiD) / prom. Stanisław Kowalkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 276 s.

  Dissertation
 • 4.
  Bezpieczeństwo geopolityczne Polski w ujęciu systemowym : aspekty metodologiczne : rozprawa doktorska / Jarosław Dutka (WBN) / prom. Maciej Marszałek (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 269 s.

  Dissertation
 • 5.
  Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej dużej aglomeracji miejskiej na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska / Marzena Szczurek (WBN) / prom. Bogdan Grenda (WZiD), Andrzej Soboń (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 292 s.

  Dissertation
 • 6.
  Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku : rozprawa doktorska / Małgorzata Bogna Matraszek-Bujek (WBN) / prom. Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 260 s.

  Dissertation
 • 7.
  Bezpieczeństwo przewozów najważniejszych osób w państwie wojskowymi statkami powietrznymi : rozprawa doktorska / Dariusz Tatarowski (WZiD) / prom. Agnieszka Wilczyńska-Strawa (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 335 s.

  Dissertation
 • 8.
  Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców województwo wielkopolskiego : stan obecny i perspektywy : rozprawa doktorska / Anna Tomalak (WZiD) / prom. Stanisław Kowalkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 209 s.

  Dissertation
 • 9.
  Bezpieczeństwo transgraniczne zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na przykładzie Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej : rozprawa doktorska / Magdalena Wilińska (WZiD) / prom. Leszek Elak (WW), Artur Michalak - Warszawa, Polska, 2019 - 216 s.

  Dissertation
 • 10.
  Cywilne służby specjalne RP : wyzwania i kierunki zmian : rozprawa doktorska / Patryk Dobrzycki (WBN) / prom. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 289 s.

  Dissertation
 • 11.
  Czynniki determinujące motywację oficerów wojsk lądowych do wykonywania zadań służbowych : rozprawa doktorska / Monika Ojdana - Kościuszko (WZiD) / prom. Tomasz Majewski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 208 s.

  Dissertation
 • 12.
  Determinanty bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego : rozprawa doktorska / Marlena Blicharz (WZiD) / prom. Lech Kościelecki (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 255 s.

  Dissertation
 • 13.
  Doskonalenie metod identyfikacji ryzyka operacyjnego przedsiębiorstw polskiego przemysłu zbrojeniowego : rozprawa doktorska / Piotr Kisiel (WZiD) / prom. Piotr Makowski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 203 s.

  Dissertation
 • 14.
  Działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie wyjątkowym : rozprawa doktorska / Piotr Hac (WBN) / prom. Tomasz Grzegorz Kośmider (WW), Andrzej Soboń (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 348 s.

  Dissertation
 • 15.
  Idea budowy narodu i państwa w poglądach syjonistów-rewizjonistów i ich wpływ na kształt współczesnej polityki bezpieczeństwa Izraela : praca doktorska / Michał Przybylak (WBN) / prom. Juliusz Tym (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 379 s.

  Dissertation
 • 16.
  Kierunki doskonalenia systemu ochrony informacji niejawnych w powiązaniu z ochroną danych osobowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych : rozprawa doktorska / Janusz Parczewski (WZiD) / prom. Piotr Makowski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 197 s.

  Dissertation
 • 17.
  Lotnictwo sił powietrznych w przyszłych konfliktach : rozprawa doktorska / Robert Wójcicki (WZiD) / prom. Marian Kozub (WZiD), Adam Rurak - Warszawa, Polska, 2019 - 264 s.

  Dissertation
 • 18.
  Modelowanie bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych organizacji : rozprawa doktorska / Jakub Kowalewski (WBN) / prom. Piotr DELA (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 301 s.

  Dissertation
 • 19.
  Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe : rozprawa doktorska / Edyta Huryń (WZiD) / prom. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 240 s.

  Dissertation
 • 20.
  Ochrona danych osobowych w powiązaniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska / Krzysztof Cygańczuk (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 272 s.

  Dissertation
 • 21.
  Ochrona ludności w Polsce w latach 2000-2015 : rozprawa doktorska / Jerzy Trocha (WZiD) / prom. Andrzej Czupryński (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 354 s.

  Dissertation
 • 22.
  Ochrona międzynarodowych portów lotniczych w Polsce przed zagrożeniem użycia urządzeń wybuchowych zawierających materiał chemiczny, biologiczny i radiologiczny : rozprawa doktorska / Mariusz Urbanek (WW) / prom. Małgorzata Polkowska (IP) - Warszawa, Polska, 2019 - 475 s.

  Dissertation
 • 23.
  Operacje reagowania kryzysowego w świetle koncepcji strategicznej NATO : rozprawa doktorska / Monika Kwiecińska (WZiD) / prom. Leszek Elak (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 205 s.

  Dissertation
 • 24.
  Organizacja powszechnej samoobrony ludności w Polsce wobec zagrożeń XXI wieku : rozprawa doktorska / Damian Domański (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2019 - 312 s.

  Dissertation
 • 25.
  Organizacja stanowisk dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych poziomu taktycznego : rozprawa doktorska / Jacek Kalinko (WZiD) / prom. Stanisław Kowalkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 310 s.

  Dissertation
 • 26.
  Państwowa Straż Pożarna w aspekcie ochrony ludności na przykładzie województwa podlaskiego : rozprawa doktorska / Ewa Jakubiak (WBN) / prom. Dariusz Majchrzak (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 235 s.

  Dissertation
 • 27.
  Państwowa Straż Pożarna w aspekcie ochrony ludności na przykładzie województwa podlaskiego : załączniki do rozprawy doktorskiej / Ewa Jakubiak (WBN) / prom. Dariusz Majchrzak (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 84 s.

  Dissertation
 • 28.
  Policja w zarządzaniu kryzysowym miasta stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska / Marcin Mazurek (WBN) / prom. Bogdan Michailiuk (WBN), Jacek Stempień (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 443 s.

  Dissertation
 • 29.
  Precyzja oddziaływania śmiercionośnego we współczesnej walce : rozprawa doktorska / Dariusz Popielecki (WZiD) / prom. Tomasz Rubaj (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 250 s.

  Dissertation
 • 30.
  Profilaktyka przestępczości jako podstawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych w działaniach policji na przykładzie województwa wielkopolskiego : rozprawa doktorska / Agnieszka Olejnik - Mucha (WZiD) / prom. Stanisław Kowalkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 255 s.

  Dissertation
 • 31.
  Prywatyzacja bezpieczeństwa narodowego Polski w sektorach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa militarnego : rozprawa doktorska / Marek Wrzosek (WW) / prom. Magdalena Wrzosek (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 334 s.

  Dissertation
 • 32.
  Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego : rozprawa doktorska / Urszula Staśkiewicz (WBN) / prom. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 358 s.

  Dissertation
 • 33.
  Przygotowanie metodyczne nauczycieli akademickich w polskich uczelniach wojskowych : rozprawa doktorska / Paweł Rafał Ostolski (WW) / prom. Krzysztof Krakowski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 249 s.

  Dissertation
 • 34.
  Ratownictwo i ochrona ludności w zapewnieniu bezpieczeństwa aglomeracji warszawskiej : rozprawa doktorska / Magdalena Hrynkiewicz-Mazurek (WBN) / prom. Jarosław Gryz (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 311 s.

  Dissertation
 • 35.
  Realizacja procesu obsługi naziemnej na lotnisku Chopina w Warszawie : rozprawa doktorska / Bartłomiej Czerkowski (WZiD) / prom. Stanisław Sirko (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 370 s.

  Dissertation
 • 36.
  Sektor paliwowy a bezpieczeństwo energetyczne Polski : rozprawa doktorska / Arsen Ovsepyan (WBN) / prom. Ryszard Szpyra (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 241 s.

  Dissertation
 • 37.
  Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Patryk Jaki (WBN) / prom. Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 247 s.

  Dissertation
 • 38.
  Środki masowego przekazu w kształtowaniu postaw patriotycznych w Polsce : rozprawa doktorska / Katarzyna Szwąder (WBN) / prom. Juliusz Tym (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 272 s.

  Dissertation
 • 39.
  Straż Graniczna wobec zjawiska nielegalnych migracji : rozprawa doktorska / Marta Przeor (WZiD) / prom. Stanisław Kowalkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 260 s.

  Dissertation
 • 40.
  System zarządzania jakością kształcenia uczelni wojskowej : rozprawa doktorska / Dagmara Latkowska (WZiD) / prom. Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 196 s.

  Dissertation
 • 41.
  Uwarunkowania przygotowania dowództwa batalionu chemicznego Grupy Zadaniowej Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (GZ OPBMR) do zestawu Sił Odpowiedzi NATO : rozprawa doktorska / Magdalena Śniadecka (WBN) / prom. Bogdan Michailiuk (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 252 s.

  Dissertation
 • 42.
  Wpływ czynników systemowych i suplementowych na możliwości powstania sytuacji kryzysowych w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem : rozprawa doktorska / Adrian Bralewski (WBN) / prom. Dariusz Majchrzak (WBN), Tomasz Zwęgliński (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 282 s.

  Dissertation
 • 43.
  Wpływ czynników systemowych i suplementowych na możliwości powstania sytuacji kryzysowych w kontekście funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem : załączniki do rozprawy doktorskiej / Adrian Bralewski (WBN) / prom. Dariusz Majchrzak (WBN), Tomasz Zwęgliński (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 67 s.

  Dissertation
 • 44.
  Zagrożenia bezpieczeństwa państwa w percepcji młodzieży akademickiej na przykładzie Akademii Sztuki Wojennej : rozprawa doktorska / Sylwia Walasik (WZiD) / prom. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Dorota Kurek (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 210 s.

  Dissertation
 • 45.
  Zagrożenie bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : rozprawa doktorska / Andrzej Tuz (WZiD) / prom. Andrzej Polak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 261 s.

  Dissertation
 • 46.
  Zapewnianie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej : rozprawa doktorska uzupełniona o zalecenia recenzentów / Dawid Pająk (WBN) / prom. Wojciech Michalak (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 209 s.

  Dissertation
 • 47.
  Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w procesie wyborczym do organów przedstawicielskich RP : rozprawa doktorska / Michał Czakowski (WBN) / prom. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) - Warszawa, Polska, 2019 - 297 s.

  Dissertation
 • 48.
  Zdolności wojskowych jednostek odbudowy w zakresie wsparcia społeczności lokalnych : rozprawa doktorska / Jolanta Pochwatka (WZiD) / prom. Stanisław Kowalkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2019 - 290 s.

  Dissertation
 • 49.
  Zjawisko nielegalnej migracji z państw sąsiedzkich Strefy Schengen do Polski : rozprawa doktorska / Zbigniew Ciekot (WBN) / prom. Jarosław Gryz (WBN) - Warszawa, Polska, 2019 - 267 s.

  Dissertation
 • 50.
  Żywotność bojowa obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych : rozprawa doktorska / Witold Jan Materak (WW) / prom. Adam Radomyski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2019 - 294 s.

  Dissertation
 • 51.
  Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej sektora ropy naftowej w aspekcie zagrożeń hybrydowych : rozprawa doktorska / Julia Bagińska (WBN) / prom. Ryszard Szpyra (WBN), Mirosław Banasik (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 295 s.

  Dissertation
 • 52.
  Bezpieczeństwo inwestycyjne na rynku kapitałowym jako determinanta kondycji gospodarczo-obronnej kraju : rozprawa doktorska / Zuzanna Lorenc (WZiD) / prom. Lech Kościelecki - Warszawa, Polska, 2018 - 285 s.

  Dissertation
 • 53.
  Bezpieczeństwo lotniczych przewozów pasażerskich : aneks do rozprawy / Piotr Olszewski (WBN) / prom. Maciej Marszałek (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 230 s.

  Dissertation
 • 54.
  Bezpieczeństwo personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) : rozprawa doktorska / Aleksandra Spławska (WBN) / prom. Andrzej PIECZYWOK (WBN), Piotr Lotarski (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 273 s.

  Dissertation
 • 55.
  Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa wielkopolskiego : rozprawa doktorska / Patrycja Małecka (WZiD) / prom. Stanisław Kowalkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2018 - 234 s.

  Dissertation
 • 56.
  Czynniki warunkujące bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach publicznych : rozprawa doktorska / Lidia Więcaszek-Kuczyńska (WZiD) / prom. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska, 2018 - 282 s.

  Dissertation
 • 57.
  Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska / Ewa Nowak (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD), Wiesław Krzeszowski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 307 s.

  Dissertation
 • 58.
  Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia Polski w surowce energetyczne jako determinant bezpieczeństwa energetycznego : rozprawa doktorska / Adrianna Sakowska (WZiD) / prom. Eugeniusz Michał Nowak (WZiD), Katarzyna Wąsowska (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 166 s.

  Dissertation
 • 59.
  Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego : praca doktorska / Michalina Pietrek / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2018 - 279 s.

  Dissertation
 • 60.
  Edukacja dla bezpieczeństwa w uczelniach wojskowych : rozprawa doktorska / Małgorzata Perzyna (WBN) / prom. Andrzej PIECZYWOK - Warszawa, Polska, 2018 - 277 s.

  Dissertation
 • 61.
  Edukacja obronna uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych : rozprawa doktorska / Sławomir Niemirka (WBN) / prom. Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 323 s.

  Dissertation
 • 62.
  Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Południowego Pacyfiku : rozprawa doktorska / Jowita Brudnicka (WBN) / prom. Julian Skrzyp (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 312 s.

  Dissertation
 • 63.
  Integracja systemu rozwoju zawodowego oficerów korpusu osobowego logistyki wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Grzegorz Smerecki (WZiD) / prom. Tomasz Jałowiec (WZiD), Mariusz Gotnarczyk (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 225 s.

  Dissertation
 • 64.
  Kontrola zarządcza i budżet zadaniowy jako determinanty zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury : rozprawa doktorska / Ewa Sowińska (WZiD) / prom. Lech Kościelecki - Warszawa, Polska, 2018 - 473 s.

  Dissertation
 • 65.
  Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Nieporęt przez organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty : rozprawa doktorska / Marcin Bonisławski (WBN) / prom. Andrzej PIECZYWOK (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 282 s.

  Dissertation
 • 66.
  Model oceny sytuacji kadrowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Andrzej Trzeciak (WBN) / prom. Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 264 s.

  Dissertation
 • 67.
  Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP : rozprawa doktorska / Malwina Ewa Kołodziejczak (WBN) / prom. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 283 s.

  Dissertation
 • 68.
  Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym w Polsce : rozprawa doktorska / Jacek Giszak (WBN) / prom. Stefan Korycki (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 398 s.

  Dissertation
 • 69.
  Ochrona epidemiologiczna ludności w Polsce : rozprawa doktorska / Anna Pękacka-Kochanowska (WBN) / prom. Grzegorz SOBOLEWSKI (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 255 s.

  Dissertation
 • 70.
  Organizacja i funkcjonowanie wojskowej poczty polowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z operatorami pocztowymi : rozprawa doktorska / Wojciech Nowakowski (WZiD) / prom. Józef Janczak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 337 s.

  Dissertation
 • 71.
  Polemologiczne aspekty polityki bezpieczeństwa po zimnej wojnie : rozprawa doktorska / Łukasz Barański (WZiD) / prom. Andrzej Czupryński (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 467 s.

  Dissertation
 • 72.
  Proces doskonalenia kompetencji uczniów klas mundurowych : rozprawa doktorska / Małgorzata Nawojczyk (WZiD) / prom. Jarosław WOŁEJSZO (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 374 s.

  Dissertation
 • 73.
  Proces komunikacji interpersonalnej w szkole wyższej : rozprawa doktorska / Martyna Zarzycka (WZiD) / prom. Stanisław Śladkowski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 229 s.

  Dissertation
 • 74.
  Prywatne przedsiębiorstwa wojskowe jako narzędzia realizacji celów strategicznych na przykładzie wybranych państw : rozprawa doktorska / Wojciech Pałka (WBN) / prom. Jacek Pawłowski (WBN), Adam Brzozowski - Warszawa, Polska, 2018 - 331 s.

  Dissertation
 • 75.
  Przeciwdziałanie zgłoszeniom niealarmowym w systemie powiadamiania ratunkowego na przykładzie województwa podlaskiego : praca doktorska / Milena Domasiewicz (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2018 - 177 s.

  Dissertation
 • 76.
  Przygotowanie oficerów wychowawczych do przeciwdziałania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych RP : praca doktorska / Urszula Romelczyk (WBN) / prom. Aleksandra Skrabacz - Warszawa, Polska, 2018 - 294 s.

  Dissertation
 • 77.
  Przygotowanie personelu wojskowej służby ruchu lotniczego na potrzeby operacji powietrznych poza granicami kraju : rozprawa doktorska / Rafał Zajkowski (WW) / prom. Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 246 s.

  Dissertation
 • 78.
  Ratownictwo medyczne w formacjach mundurowych : rozprawa doktorska / Paulina Breska (WBN) / prom. Andrzej PIECZYWOK (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 244 s.

  Dissertation
 • 79.
  Rola Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w przygotowaniu żołnierzy wojsk inżynieryjnych do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych : rozprawa doktorska / Grzegorz Piela (WW) / prom. Stanisław Kowalkowski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 407 s.

  Dissertation
 • 80.
  Rola spółek o znaczeniu gospodarczym - obronnym w aspekcie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska / Beata Kuźniarek (WZiD) / prom. Leszek Elak (WW), Tomasz Całkowski (WW) - Warszawa, Polska, 2018 - 279 s.

  Dissertation
 • 81.
  Rozpoznanie osobowe w wojskach lądowych Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska / Tomasz Gołębiewski (WBN) / prom. Ryszard Szpyra (WBN), Kamila Trochowska (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 229 s.

  Dissertation
 • 82.
  Rozwój infrastruktury transportu samochodowego w Polsce jako element poprawy bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska / Weronika Kukla (WZiD) / prom. Tomasz Jałowiec (WZiD), Dębicka Ewa (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 240 s.

  Dissertation
 • 83.
  Separatyzmy : abchaski i osetyjski jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Gruzji subregionu Kaukazu Południowego : rozprawa doktorska / Piotr Przywojski (WBN) / prom. Andrzej Ciupiński (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 189 s.

  Dissertation
 • 84.
  Siły Zbrojne Republiki Austrii w systemie bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska / Klaudia Kwapisz (WBN) / prom. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska, 2018 - 185 s.

  Dissertation
 • 85.
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w strategicznym środowisku bezpieczeństwa : rozprawa doktorska / Zbigniew Błażewicz (WBN) / prom. Marian Kozub (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 365 s.

  Dissertation
 • 86.
  Środki i metody polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej w XXI wieku : rozprawa doktorska / Marcin Urbański (WBN) / prom. Agata Włodawska - Bagan (WBN), Marek Żyła (WW) - Warszawa, Polska, 2018 - 348 s.

  Dissertation
 • 87.
  System opieki nad weteranami działań poza granicami państwa i ich rodzinami : rozprawa doktorska / Agata Krzemińska (WZiD) / prom. Andrzej Czupryński (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 311 s.

  Dissertation
 • 88.
  System zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie ich przeznaczenia i zadań : rozprawa doktorska / Aneta Dębska (WZiD) / prom. Ryszard Chrobak (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 170 s.

  Dissertation
 • 89.
  System zapewnienia jakości umundurowania i wyekwipowania żołnierzy wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Agata Miszczak (WZiD) / prom. Tomasz Jałowiec (WZiD), Witold Pokora (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 295 s.

  Dissertation
 • 90.
  Sztuka wojenna w działaniach Samodzielnej Grupy Operacyjnej " Narew" w kampanii polskiej 1939 r. : rozprawa doktorska / Ryszard Najczuk (WBN) / prom. Zuziak Janusz (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 456 s.

  Dissertation
 • 91.
  Ukraina w polityce bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Ewelina Paula Czerwińska (WBN) / prom. Juliusz Tym (WW) - Warszawa, Polska, 2018 - 327 s.

  Dissertation
 • 92.
  Użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach antyterrorystycznych na polskich obszarach morskich i w portach : rozprawa doktorska / Marcin Kośka (WBN) / prom. Waldemar Kitler (WBN), Mirosław Banasik (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 300 s.

  Dissertation
 • 93.
  Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Jerzy Gut (WBN) / prom. Marian Kozub (WBN) - Warszawa, Polska, 2018 - 370 s.

  Dissertation
 • 94.
  Wpływ czynników środowiskowych na świadomość sytuacyjną naziemnego personelu zabezpieczającego na lotniskach : rozprawa doktorska / Bogumił Znojek (WZiD) / prom. Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW) - Warszawa, Polska, 2018 - 232 s.

  Dissertation
 • 95.
  Wpływ zmian w środowisku bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na jej siły powietrzne : rozprawa doktorska / Marcin Dochniak (WW) / prom. Tadeusz Zieliński (WW), Marek Mróz (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 215 s.

  Dissertation
 • 96.
  Wykorzystanie zasobów terenowych do zabezpieczenia logistycznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas długotrwałych akcji ratowniczych : rozprawa doktorska / Michał Chmiel (WZiD) / prom. Eugeniusz Nowak, Witold Słomiany (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 234 s.

  Dissertation
 • 97.
  Zabezpieczenie logistyczne związku taktycznego w operacji wojennej na terenie kraju : rozprawa doktorska / Dariusz Pluta (WZiD) / prom. Tomasz Jałowiec (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 253 s.

  Dissertation
 • 98.
  Zapewnienie jakości obsługiwania i napraw wojskowych pojazdów mechanicznych wykonywanych w ramach systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Marcin Tadeusz Gromek (WZiD) / prom. Stanisław Smyk (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 264 s.

  Dissertation
 • 99.
  Zarządzanie bezpieczeństwem przez operatorów lotniczych : rozprawa doktorska / Piotr Galej (WZiD) / prom. Piotr Makowski (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 495 s.

  Dissertation
 • 100.
  Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotnictwie cywilnym : rozprawa doktorska / Magdalena Żelazo (WZiD) / prom. Tadeusz Zieliński (WW), Telesfor Marek Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska, 2018 - 251 s.

  Dissertation