Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wojska lądowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | [ 2 ] Akademia WSB

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Wojska lądowe
  • Polska
Number of pages

562

Signature of printed version

A/2560 + CD-ROM

First review

Jan Posobiec

Second review

Andrzej Czupryński

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

20.12.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor