Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ programów prewencyjnych na bezpieczeństwo społeczności lokalnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | [ 2 ] Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo lokalne
  • Patologia społeczna
  • Prewencja kryminalna
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
Number of pages

406

Signature of printed version

A/4009 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 347-358.

First review

Arkadiusz Letkiewicz

Second review

Paweł Gromek

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

22.11.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor