Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Witold Lidwa

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

w.lidwa@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-1560-6270

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.5 Nauki o polityce i administracji: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (2)

Książki (3)