Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Funkcjonowanie obrony cywilnej w warunkach konfliktu asymetrycznego na przykładzie rejonu Otef Gaza w Izraelu : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | [ 2 ] Uniwersytet Rzeszowski

Language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Działania asymetryczne (wojsko)
 • Konflikt palestyńsko-izraelski
 • Konflikty zbrojne
 • Obrona cywilna
 • Ochrona ludności
 • System obronny państwa
 • Taktyka
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Izrael
 • Strefa Gazy
Number of pages

281

Signature of printed version

A/3554+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 232-249.

First review

Krzysztof Kubiak

Second review

Krzysztof Mroczkowski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

26.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor