Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Maciej Marszałek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

m.marszalek@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 37 29

ORCID

0000-0003-4490-4530

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (3)

Książki (6)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)