Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

L’imposizione della pace nel sistema di sicurezza internazionale

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Wprowadzenie pokoju w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

italian

Keywords
PL
  • Badania nad pokojem
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Wychowanie dla pokoju
  • Wojna
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

69 - 93

Book

È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? La Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace

Points of MNiSW / chapter

5.0