Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Why military advantage does not guarantee victory in contemporary irregular conflicts? Experiences and conclusions from 20 th and 21st century unconventional warfare

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Defense Resources Management in the 21st Century

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 14

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Afghanistan
  • Asymmetric warfare
  • Conflict
  • Iraq
  • Irregular operations
PL
  • Afganistan
  • Działania asymetryczne (wojsko)
  • Działania nieregularne (wojsko)
  • Irak
  • Konflikt zbrojny
Streszczenie

EN The aim of the following analysis is to update academic knowledge about failures of modern asymmetric and irregular conflicts. Basing upon statistical data up to 1998, authors briefly analyse recent interventions and conflicts in Afghanistan and Iraq in order to draw conclusions and provide some suggestions on the matter of conducting modern irregular warfare.

Strony (od-do)

134 - 141

URL

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=837486

Zaprezentowany na

14th edition of the International Scientific Conference Defense Resources Management in the 21st Century, 7-8.11.2019, Brasov, Romania

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0

Publikacja indeksowana w

CEEOL | EBSCO | ProQuest