Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Defense Resources Management in the 21st Century

Publisher name

Regional Department of Defense Resources Management Studies (DRESMARA)

Editorship

Contact Phone: (+004) 0268.401800 Fax: (+004) 0268.401802 Email: conference@crmra.ro Address: 160 Mihai Viteazul Street, Brasov - 500183, ROMANIA

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2248-2245

eISSN

2248-2385

Publication frequency

yearly

URL

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2139

Comments

“Defense Resources Management in the 21st Century” wynikiem międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej corocznie przez Regionalny Departament Studiów Zarządzania Zasobami Obronnymi (DRESMARA) w Brasov, we współpracy ze Stowarzyszeniem „PRZYJACIELE DRESMARI” („Prietenii DRESMARA”). Celem imprezy jest zacieśnienie relacji naukowych między naukowcami i badaczami skoncentrowanymi na bieżących wyzwaniach, z jakimi borykają się środowiska międzynarodowe instytucji obrony i bezpieczeństwa na całym świecie. Konferencja tworzy ramy dla dyskusji dotyczącej trendów i wyzwań w zarządzaniu zasobami obronnymi w wyniku zmian środowiska bezpieczeństwa na całym świecie. Porusza również wiele aktualnych i istotnych kwestii podniesionych przez teoretyczną i praktyczną operacjonalizację koncepcji zintegrowanego zarządzania zasobami obronnymi wynikającej z członkostwa Rumunii w NATO i UE. Indeksowane w następujących bazach: CEEOL, ProQues, EBSCO.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2017 1.0 ---
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 5.0 ---