Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych : teoria i praktyka operacji humanitarnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Difin

Wydawca z listy MNiSW

Difin

Data opublikowania

2018

Liczba stron

187

ISBN

978-83-8085-756-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052551449905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,contains,Humanitarny%20wymiar%20u%C5%BCycia%20si%C5%82%20zbrojnych%20:%20teoria%20i%20praktyka%20operacji%20humanitarnych&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Albania
  • Bośnia i Hercegowina
  • Irak
  • NATO
  • Operacje pokojowe
  • Pakistan
  • Pomoc humanitarna międzynarodowa
  • Wojsko
Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 183-187. Koszty wydania publikacji zostały dofinansowane przez Akademię Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0