Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Operacje wsparcia pokoju. Geneza. Stan aktualny. Perspektywy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Niniejsza monografia poświęcona została szeroko pojętym operacjom wsparcia pokoju, koncentrując się w dużej mierze na operacjach utrzymania pokoju oraz operacjach wymuszania pokoju. Mając na względzie fakt, że jest to wyjątkowo duży i złożony obszar dociekań naukowych z konieczności wprowadzono pewne ograniczenia, dotyczące głównie podmiotów wykonawczych (ONZ, NATO i UE). Obszar ten został świadomie poszerzony o wyjaśnienie różnych aspektów zaangażowania się polskich jednostek wojskowych oraz osiągniętych przez nie rezultatów.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Szuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

22.09.2021

Liczba stron

264

ISBN

978-83-7523-924-9

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438239

Słowa kluczowe
PL
 • NATO
 • Operacje sojusznicze
 • Operacje utrzymania pokoju
 • Operacje wielonarodowe
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Polska
 • Unia Europejska (UE)
EN
 • Allied operations
 • European Union
 • Multinational operations
 • NATO
 • Peacekeeping operations
 • Poland
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0