Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Operacje wsparcia pokoju. Geneza. Stan aktualny. Perspektywy

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Niniejsza monografia poświęcona została szeroko pojętym operacjom wsparcia pokoju, koncentrując się w dużej mierze na operacjach utrzymania pokoju oraz operacjach wymuszania pokoju. Mając na względzie fakt, że jest to wyjątkowo duży i złożony obszar dociekań naukowych z konieczności wprowadzono pewne ograniczenia, dotyczące głównie podmiotów wykonawczych (ONZ, NATO i UE). Obszar ten został świadomie poszerzony o wyjaśnienie różnych aspektów zaangażowania się polskich jednostek wojskowych oraz osiągniętych przez nie rezultatów.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

22.09.2021

Number of pages

264

ISBN

978-83-7523-924-9

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438239

Keywords
PL
 • NATO
 • Operacje sojusznicze
 • Operacje utrzymania pokoju
 • Operacje wielonarodowe
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Polska
 • Unia Europejska (UE)
EN
 • Allied operations
 • European Union
 • Multinational operations
 • NATO
 • Peacekeeping operations
 • Poland
Obligatory copy

yes

Total point value of monograph

80

Total point value of monograph (humanities, social sciences and theology)

120