Processing may take a few seconds...

Article


Title

Pokojowe zaangażowanie NATO w Kosowie. Geneza - stan obecny - przyszłość

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (701)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Allied Force (operacje wojenna 1999)
 • KFOR (misja pokojowa)
 • Kosowo (Serbia)
 • NATO
 • Operacje pokojowe
 • Operacje wielonarodowe
 • Operacje stabilizacyjne
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Operacje sojusznicze
 • Operacje utrzymania pokoju
 • Unia Europejska (UE)
EN
 • Allied operations
 • European Union
 • NATO
 • Kosovo (Serbia)
 • Multinational operations
 • Peace operations
 • Peacekeeping operations
 • Stabilisation operations
Abstract

PL Artykuł poświęcony został charakterystyce dokonań Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie przywrócenia bezpieczeństwa i pokoju w Kosowie. Przedział czasowy, który został uwzględniony w analizie i ocenie zaangażowania NATO w tym regionie obejmuje czas od momentu rozpoczęcia sojuszniczej operacji powietrznej „Allied Force” w Kosowie aż do końca 2019 roku. W artykule wyraźnie wykazano i uzasadniono, że KFOR spełnia pokładane w nim nadzieje decydentów politycznych, ponieważ sytuacja w regionie ulega systematycznie wyraźnej poprawie. Dzięki temu możliwe stało się wprowadzanie kolejnych redukcji stanu osobowego sił pokojowych, aż ich wielkość osiągnęła poziom wielokrotnie mniejszy niż na początku lądowej operacji w czerwcu 1999 roku. W każdej fazie operacji wielkość i skład sił pokojowych NATO były adekwatne do sytuacji w Kosowie. Ważny element zaangażowania NATO w operację w Kosowie stanowiła ścisła współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz z Unią Europejską, które to organizacje aktywnie uczestniczą w operacji w tym borykającym się z wieloma problemami państwie.

Pages (from - to)

89 - 104

DOI

10.5604/01.3001.0014.4758

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=209005

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Release date

19.04.2020

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0