Processing may take a few seconds...

Article

Title

Pokojowe zaangażowanie NATO w Kosowie. Geneza - stan obecny - przyszłość

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (701)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Allied Force (operacje wojenna 1999)
 • KFOR (misja pokojowa)
 • Kosowo (Serbia)
 • NATO
 • Operacje pokojowe
 • Operacje wielonarodowe
 • Operacje stabilizacyjne
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • Operacje sojusznicze
 • Operacje utrzymania pokoju
 • Unia Europejska (UE)
EN
 • Allied operations
 • European Union
 • NATO
 • Kosovo (Serbia)
 • Multinational operations
 • Peace operations
 • Peacekeeping operations
 • Stabilisation operations
Pages (from - to)

89 - 104

DOI

10.5604/01.3001.0014.4758

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=209005

Comments

Informacja o Open Access zostanie uzupełniona.

Points of MNiSW / journal

20 [List 2019]