Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: KWARTALNIK BELLONA

Rok 2020
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
5.3 Nauki o bezpieczeństwie

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/articlesList?issueId=12943

Punktacja MNiSW

20,0