Processing may take a few seconds...

Journal

Title

KWARTALNIK BELLONA

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.3 Information and communication technology
5.3 Security studies

Journal unique ID

200462

Publisher name

Wojskowy Instytut Wydawniczy

Editorship

Wojskowy Instytut Wydawniczy Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa 60 tel.: +48 22 684 53 65, faks: +48 22 684 55 03 e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1897-7065

eISSN

2719-3853

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.wiw.com.pl/co-robimy/kwartalnik-bellona

Comments

Kwartalnik Bellona jest jednym z najstarszych polskich czasopism naukowych, ukazującym się bez nieprzerwanie od 1918 roku. To periodyk prezentujący poglądy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Na jego łamach ludzie nauki poruszają problemy użycia poszczególnych rodzajów sił zbrojnych w operacjach narodowych oraz sojuszniczych, ale także udowadniają, że bezpieczeństwo kraju nie jest domeną wyłącznie służb mundurowych, lecz także innych instytucji państwa. Na łamach kwartalnika poruszane są problemy z zakresu strategii i taktyki wojskowej, funkcjonowania współczesnych sił zbrojnych, studiów strategicznych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Czasopismo to miejsce wymiany myśli o funkcjonowaniu współczesnych sił zbrojnych oraz bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym. Na łamach kwartalnika ludzie nauki prezentują poglądy, dyskutują i poruszają problemy z zakresu strategii i taktyki wojskowej. Przedstawiają koncepcje i projekty zwiększające bezpieczeństwo Polski. Wydawcą czasopisma jest Wojskowy Instytut Wydawniczy.

Journal years