Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

KWARTALNIK BELLONA

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
5.3 Nauki o bezpieczeństwie

Unikatowy identyfikator czasopisma

200462

Wydawca

Wojskowy Instytut Wydawniczy

Redakcja

Wojskowy Instytut Wydawniczy Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa 60 tel.: +48 22 684 53 65, faks: +48 22 684 55 03 e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

Dziedziny

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1897-7065

Częstotliwość

kwartalnik

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Uwagi

Kwartalnik Bellona jest jednym z najstarszych polskich czasopism naukowych, ukazującym się bez nieprzerwanie od 1918 roku. To periodyk prezentujący poglądy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Na jego łamach ludzie nauki poruszają problemy użycia poszczególnych rodzajów sił zbrojnych w operacjach narodowych oraz sojuszniczych, ale także udowadniają, że bezpieczeństwo kraju nie jest domeną wyłącznie służb mundurowych, lecz także innych instytucji państwa. Na łamach kwartalnika poruszane są problemy z zakresu strategii i taktyki wojskowej, funkcjonowania współczesnych sił zbrojnych, studiów strategicznych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wydawcą czasopisma jest Wojskowy Instytut Wydawniczy.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2016 7,0 ---
  • 2017 7,0 ---
  • 2018 7,0 ---
  • 2019 20,0 ---
  • 2020 20,0 ---
  • 2021 20,0 ---