Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: KWARTALNIK BELLONA

Rok 2018
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
5.3 Nauki o bezpieczeństwie

Punktacja MNiSW

7,0