Processing may take a few seconds...

Book


Title

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze militarnym i konfliktów zbrojnych. W sposób szczegółowy zostaną wyjaśnione kwestie: konfliktów zbrojnych w XXI wieku, w tym przyczyn konfliktów, geografii konfliktów zbrojnych, jak należy analizować konflikt zbrojny, trendów w konfliktach zbrojnych oraz problematyki bezpieczeństwa po konflikcie. Następnie zostanie wyjaśnione zagadnienie bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa państw nieposiadających własnej armii, korporacji z branży militarnej oraz znaczenia dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejna część monografii dotyczyć będzie prawnoinstytucjonalnych ram bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestii legalności użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, organizacji bezpieczeństwa zbiorowego i sojuszy wojskowych oraz odpowiedzialności państw i osób fizycznych za naruszenie norm prawa międzynarodowego. Ostatnia część będzie dotyczyła wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku w kontekście militarnym i konfliktów, w tym takich zagadnień jak np. kontrola zbrojeń i rozbrojenie, terroryzmu, cyberbezpieczeństwo, zwalczanie rebelii, proliferacja dronów, prywatyzacja bezpieczeństwa, transnarodowa przestępczość, czy też wyścig zbrojeń w kosmosie.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Difin

Publisher name from the MNiSW list

Difin

Date of publication

2020

Number of pages

424

ISBN

978-83-8085-230-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002411

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Handel bronią
 • Konflikty zbrojne
 • Kontrola zbrojeń
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • NATO
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
 • Prawo międzynarodowe
 • Sojusze polityczno-wojskowe
 • Terroryzm
 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Comments

Bibliografia, netrografia na stronach 393-417.

Chapters
Konflikty zbrojne w XXI wieku (p. 16-43)
Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego (p. 44-67)
Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii (p. 68-84)
Korporacje z branży militarnej (p. 85-103)
Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego (p. 104-124)
Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego (p. 126-146)
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (p. 147-174)
Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa (p. 175-210)
Sojusze militarne (p. 211-256)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Stan obecny i perspektywy rozwoju (p. 257-273)
Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego (p. 274-285)
Kontrola zbrojeń i rozbrojenia w dziedzinie jądrowej (p. 286-310)
Międzynarodowy handel bronią konwencjonalną (p. 311-328)
Terroryzm (p. 329-343)
Zwalczanie rebelii (Counter-Insurgency) (p. 344-361)
Proliferacja dronów (p. 362-377)
Prywatyzacja bezpieczeństwa międzynarodowego (p. 378-387)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0