Processing may take a few seconds...

Book

Title

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Editors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Difin

Publisher name from the MNiSW list

Difin

Date of publication

2020

Number of pages

424

ISBN

978-83-8085-230-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002411

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Handel bronią
 • Konflikty zbrojne
 • Kontrola zbrojeń
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • NATO
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
 • Prawo międzynarodowe
 • Sojusze polityczno-wojskowe
 • Terroryzm
 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Comments

Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze militarnym i konfliktów zbrojnych. W sposób szczegółowy zostaną wyjaśnione kwestie: konfliktów zbrojnych w XXI wieku, w tym przyczyn konfliktów, geografii konfliktów zbrojnych, jak należy analizować konflikt zbrojny, trendów w konfliktach zbrojnych oraz problematyki bezpieczeństwa po konflikcie. Następnie zostanie wyjaśnione zagadnienie bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa państw nieposiadających własnej armii, korporacji z branży militarnej oraz znaczenia dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejna część monografii dotyczyć będzie prawnoinstytucjonalnych ram bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestii legalności użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, organizacji bezpieczeństwa zbiorowego i sojuszy wojskowych oraz odpowiedzialności państw i osób fizycznych za naruszenie norm prawa międzynarodowego. Ostatnia część będzie dotyczyła wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku w kontekście militarnym i konfliktów, w tym takich zagadnień jak np. kontrola zbrojeń i rozbrojenie, terroryzmu, cyberbezpieczeństwo, zwalczanie rebelii, proliferacja dronów, prywatyzacja bezpieczeństwa, transnarodowa przestępczość, czy też wyścig zbrojeń w kosmosie. Publikacja dofinansowana przez Akademię Sztuki Wojennej. Bibliografia, netrografia na stronach 393-417.

Chapters
Konflikty zbrojne w XXI wieku (p. 16-43)
Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego (p. 44-67)
Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii (p. 68-84)
Korporacje z branży militarnej (p. 85-103)
Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego (p. 104-124)
Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego (p. 126-146)
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (p. 147-174)
Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa (p. 175-210)
Sojusze militarne (p. 211-256)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Stan obecny i perspektywy rozwoju (p. 257-273)
Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego (p. 274-285)
Kontrola zbrojeń i rozbrojenia w dziedzinie jądrowej (p. 286-310)
Międzynarodowy handel bronią konwencjonalną (p. 311-328)
Terroryzm (p. 329-343)
Zwalczanie rebelii (Counter-Insurgency) (p. 344-361)
Proliferacja dronów (p. 362-377)
Prywatyzacja bezpieczeństwa międzynarodowego (p. 378-387)
Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20