Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze militarnym i konfliktów zbrojnych. W sposób szczegółowy zostaną wyjaśnione kwestie: konfliktów zbrojnych w XXI wieku, w tym przyczyn konfliktów, geografii konfliktów zbrojnych, jak należy analizować konflikt zbrojny, trendów w konfliktach zbrojnych oraz problematyki bezpieczeństwa po konflikcie. Następnie zostanie wyjaśnione zagadnienie bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa państw nieposiadających własnej armii, korporacji z branży militarnej oraz znaczenia dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejna część monografii dotyczyć będzie prawnoinstytucjonalnych ram bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestii legalności użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, organizacji bezpieczeństwa zbiorowego i sojuszy wojskowych oraz odpowiedzialności państw i osób fizycznych za naruszenie norm prawa międzynarodowego. Ostatnia część będzie dotyczyła wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku w kontekście militarnym i konfliktów, w tym takich zagadnień jak np. kontrola zbrojeń i rozbrojenie, terroryzmu, cyberbezpieczeństwo, zwalczanie rebelii, proliferacja dronów, prywatyzacja bezpieczeństwa, transnarodowa przestępczość, czy też wyścig zbrojeń w kosmosie.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Difin

Wydawca z listy MNiSW

Difin

Data opublikowania

2020

Liczba stron

424

ISBN

978-83-8085-230-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002411

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Handel bronią
 • Konflikty zbrojne
 • Kontrola zbrojeń
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
 • NATO
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
 • Prawo międzynarodowe
 • Sojusze polityczno-wojskowe
 • Terroryzm
 • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Uwagi

Bibliografia, netrografia na stronach 393-417.

Rozdziały
Konflikty zbrojne w XXI wieku (s. 16-43)
Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego (s. 44-67)
Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii (s. 68-84)
Korporacje z branży militarnej (s. 85-103)
Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego (s. 104-124)
Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego (s. 126-146)
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (s. 147-174)
Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa (s. 175-210)
Sojusze militarne (s. 211-256)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Stan obecny i perspektywy rozwoju (s. 257-273)
Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego (s. 274-285)
Kontrola zbrojeń i rozbrojenia w dziedzinie jądrowej (s. 286-310)
Międzynarodowy handel bronią konwencjonalną (s. 311-328)
Terroryzm (s. 329-343)
Zwalczanie rebelii (Counter-Insurgency) (s. 344-361)
Proliferacja dronów (s. 362-377)
Prywatyzacja bezpieczeństwa międzynarodowego (s. 378-387)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0