Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Pages (from - to)

175 - 210

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Points of MNiSW / chapter

20