Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Marta Gębska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

m.gebska@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 33 93

ORCID

0000-0002-2254-9366

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (33)

Książki (9)