Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Dyplomacja obronna
  • Dyplomacja wojskowa
  • Polityka zagraniczna
EN
  • International security
  • Foreign policy
  • Military diplomacy
  • National security
Pages (from - to)

104 - 124

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Ministry points / chapter

20.0