Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Lech Drab

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

l.drab@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0001-7429-3051

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (6)

Książki (6)

Rozprawa doktorska