Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Interwencja zbrojna
  • Prawo międzynarodowe
  • Prawo wojenne
EN
  • Armed intervention
  • International law
  • Military law
Strony (od-do)

126 - 146

Książka

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0