Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Piotr Milik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Bezpieczeństwa

E-mail

p.milik@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-1204-4882

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (10)

Książki (3)