Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Publiczna działalność żołnierzy zawodowych w świetle Konstytucji RP i ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Year of publication

2021

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Journal year: 2021 | Journal volume: T. XVI | Journal number: nr 18 (2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konstytucja
  • Służba wojskowa
  • Żołnierze służby zawodowej
Pages (from - to)

207 - 233

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0