Processing may take a few seconds...

Article


Title

Publiczna działalność żołnierzy zawodowych w świetle Konstytucji RP i ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Journal year: 2021 | Journal volume: T. XVI | Journal number: nr 18 (2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konstytucja
  • Służba wojskowa
  • Żołnierze służby zawodowej
Pages (from - to)

207 - 233

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0