Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Year 2021
Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law
5.10 Canon law

Points of MNiSW

70.0

Journal volumes