Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Protection of Civil Aircrafts in Circumstances of Armed Conflict

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY

Rocznik: 2020 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Konflikt zbrojny
  • Ochrona cywilna
  • Samoloty
Streszczenie

PL Artykuł przybliża treść Podręcznika HPCR (Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University – Program Polityki Humanitarnej i Badań nad Konfliktami) w zakresie poświęconym ochronie samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego. Autor artykułu analizuje wymienione w Podręczniku HPCR zasady prawa międzynarodowego odnoszące się do traktowania przez siły zbrojne zaangażowane w konflikt samolotów cywilnych znajdujących się (przelatujących) w strefie lub w pobliżu prowadzonych działań wojennych. W drugiej części artykułu autor bogato egzemplifikuje przypadki celowych lub przypadkowych zestrzeleń samolotów cywilnych, dokonane w ostatnich dziesięcioleciach przez siły zbrojne różnych państw w warunkach konfliktów zbrojnych.

EN The article introduces the content of the HPCR Manual (Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University) in the scope devoted to the protection of civil aircraft in conditions of armed conflict. The author of the article analyzes the principles of international law listed in the HPCR Manual referring civilian aircrafts, committed in recent decades by the armed forces of various countries in the circumstances of armed conflicts. to the treatment by the armed forces involved in the armed conflict of civil aircraft that are (or flying) in the zone or near the zone of war operations. In the second part of the article, the author extensively exemplifies cases of intentional or accidental shooting down of

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

5 - 23

URL

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/WPP1_STYCZE%C5%83-MARZEC-2020.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0