Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ochrona samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Protection of Civil Aircrafts in Circumstances of Armed Conflict

Year of publication

2020

Published in

Wojskowy Przegląd Prawniczy

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikt zbrojny
  • Ochrona cywilna
  • Samoloty
Abstract

PL Artykuł przybliża treść Podręcznika HPCR (Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University – Program Polityki Humanitarnej i Badań nad Konfliktami) w zakresie poświęconym ochronie samolotów cywilnych w warunkach konfliktu zbrojnego. Autor artykułu analizuje wymienione w Podręczniku HPCR zasady prawa międzynarodowego odnoszące się do traktowania przez siły zbrojne zaangażowane w konflikt samolotów cywilnych znajdujących się (przelatujących) w strefie lub w pobliżu prowadzonych działań wojennych. W drugiej części artykułu autor bogato egzemplifikuje przypadki celowych lub przypadkowych zestrzeleń samolotów cywilnych, dokonane w ostatnich dziesięcioleciach przez siły zbrojne różnych państw w warunkach konfliktów zbrojnych.

EN The article introduces the content of the HPCR Manual (Humanitarian Policy and Conflict Research at Harvard University) in the scope devoted to the protection of civil aircraft in conditions of armed conflict. The author of the article analyzes the principles of international law listed in the HPCR Manual referring civilian aircrafts, committed in recent decades by the armed forces of various countries in the circumstances of armed conflicts. to the treatment by the armed forces involved in the armed conflict of civil aircraft that are (or flying) in the zone or near the zone of war operations. In the second part of the article, the author extensively exemplifies cases of intentional or accidental shooting down of

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

5 - 23

URL

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/WPP1_STYCZE%C5%83-MARZEC-2020.pdf

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0