Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Wojskowy Przegląd Prawniczy

Editors

Publisher name

Prokuratura Krajowa

Editorship

02–010 Warszawa, ul. Nowowiejska 26b

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość | Prawo

ISSN

0137-7272

Publication frequency

quarterly

URL

https://pk.gov.pl/wojskowy-przeglad-prawniczy/wojskowy-przeglad-prawniczy/

Comments

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa. „Wojskowy Przegląd Prawniczy” jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały z zakresu prawa i wojskowości, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa. czasopismo poświęcone zagadnieniom głównie prawa karnego wojskowego. Czasopismo wydawane od 1928 do wybuchu wojny, po której wznowiło działalność w 1945 roku. Aktualnie wydawany przez Prokuraturę Krajową.

Unified list of scientific journals 2013-2016

5