Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo humanitarne międzynarodowe
  • Konflikty zbrojne
  • Ochrona ludności
  • Prawo wojenne
EN
  • Armed conflicts
  • Civil defence
  • International humanitarian law
  • Military law
Pages (from - to)

147 - 174

Book

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Points of MNiSW / chapter

20.0