Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Wiedza Obronna

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Additional title

PL Wiedza Obronna : Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies

Journal unique ID

498372

Publisher name

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Editorship

Towarzystwo Wiedzy Obronnej ul. Siedmiogrodzka 3A 01-204 Warszawa (Budynek Warszawkiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej)

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

0209-0031

eISSN

2658-0829

Publication frequency

quarterly

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba44abd6-f3e4-4cc8-9ab0-42ea41356493

Comments

Czasopismo Wiedza Obronna ukazuje się od 1973 roku. Wydawcą jest założone w 1919 roku Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Misja „Wiedzy Obronnej” to pogłębione badania nad bezpieczeństwem narodowym zarówno w zakresie teoretycznym i praktycznym. Omawianie różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w wymiarze militarnym i niemilitarnym. Publikacje zamieszczane w piśmie, obejmują zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie, a więc teorii i filozofii bezpieczeństwa oraz szczegółowych dyscyplin wiedzy w tym zakresie (bezpieczeństwo militarne, publiczne, powszechne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i inne), a także pokrewnych nauk pomocniczych (m.in.: prawa bezpieczeństwa, prawa obronnego i wojskowego, administracji bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej, historii bezpieczeństwa, socjologii bezpieczeństwa, logistyki, ekonomiki bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa). Pismo koncentruje się przede wszystkim na obszarze Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej i Regionu Morza Bałtyckiego. Jednak ze względu na transgraniczny charakter współczesnych zagrożeń środowiska bezpieczeństwa, odnosi się również do innych państw europejskich i państw członkowskich NATO. Od 2019 roku (vol. 268) każdy numer czasopisma ma swój temat przewodni. Indeksowane w ERIH PLUS, DOAJ, BazTech, CEON

Journal years