Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

Wiedza Obronna

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Additional title

PL Wiedza Obronna : Kwartalnik Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.4 Safety engineering
6.3 Security studies

Journal unique ID

498372

Publisher name

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Editorship

Towarzystwo Wiedzy Obronnej ul. Siedmiogrodzka 3A 01-204 Warszawa (Budynek Warszawkiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej)

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

0209-0031

eISSN

2658-0829

Publication frequency

quarterly

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba44abd6-f3e4-4cc8-9ab0-42ea41356493

Comments

Czasopismo Wiedza Obronna ukazuje się od 1973 roku. Wydawcą jest założone w 1919 roku Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Misja „Wiedzy Obronnej” to pogłębione badania nad bezpieczeństwem narodowym zarówno w zakresie teoretycznym i praktycznym. Omawianie różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w wymiarze militarnym i niemilitarnym. Publikacje zamieszczane w piśmie, obejmują zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie, a więc teorii i filozofii bezpieczeństwa oraz szczegółowych dyscyplin wiedzy w tym zakresie (bezpieczeństwo militarne, publiczne, powszechne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, informacyjne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i inne), a także pokrewnych nauk pomocniczych (m.in.: prawa bezpieczeństwa, prawa obronnego i wojskowego, administracji bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej, historii bezpieczeństwa, socjologii bezpieczeństwa, logistyki, ekonomiki bezpieczeństwa, obronnej i wojskowej oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa). Pismo koncentruje się przede wszystkim na obszarze Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej i Regionu Morza Bałtyckiego. Jednak ze względu na transgraniczny charakter współczesnych zagrożeń środowiska bezpieczeństwa, odnosi się również do innych państw europejskich i państw członkowskich NATO. Od 2019 roku (vol. 268) każdy numer czasopisma ma swój temat przewodni. Indeksowane w ERIH PLUS, DOAJ, BazTech, CEON

Current scoring

70

Journal years