Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Malwina Kołodziejczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

m.kolodziejczak@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 33 73

ORCID

0000-0002-2624-4009

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (8)

Książki (3)

Rozprawa doktorska