Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zewnętrzne zagrożenie państwa i napaść zbrojna w ujęciu prawa międzynarodowego i krajowego : aspekty materialne i formalne : zarys metodologiczny

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN EXTERNAL STATE THREAT AND ARMED ATTACK UNDER INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW. MATERIAL AND FORMAL ASPECTS -METHODOLOGICAL OUTLINE

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 277 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Agresja zbrojna
 • Incydenty zbrojne
 • Konflikty zbrojne
 • Metodologia
 • Obronność państwa
 • Prawodawstwo
 • Prawo międzynarodowe
 • Stan wojenny (prawo)
 • Stan wojny
 • Walka zbrojna
 • Wojna
 • Zagrożenia militarne
EN
 • Armed aggression
 • Armed conflicts
 • Armed incidents
 • Defence capability of a State
 • Domestic state of emergency
 • International law
 • Metodology
 • Military threat
 • State of war
 • War
Abstract

PL W aktach normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej zauważyć można pojęcia związane z zagrożeniem państwa i wojną, które jednak albo nie posiadają definicji legalnej, albo ich definicja wymaga doprecyzowania bądź nawet zmiany. Występują także zwroty, świadczące o niekonsekwencji ustrojodawcy i ustawodawcy. Przede wszystkim jednak, gros pojęć wywołuje problemy interpretacyjne. Do takich pojęć zaliczyć można: „zewnętrzne zagrożenie” oraz „napaść zbrojna”, a także „bezpośrednie zewnętrzne zagrożenie”, „czas wojny”, „stan wojny”, „stan wojenny”, „wojna”, „agresja”.

EN In the normative acts in force in the Republic of Poland, there are terms related to the threat tothe state and war. These terms do not have a legal definition, or theirdefinitions require clarification or even change. There are also phrases indicating inconsistency in the Polish Constitution and legal acts. First of all, most of the concepts cause problems of interpretation. Such terms include: "external threat" and "armed attack", as well as "direct external threat", "time of war", "state of war", "martial law", "war", "aggression".

Date of online publication

21.12.2021

Pages (from - to)

35 - 49

DOI

10.34752/2021-b277

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/131

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

21.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0