Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Naczelny dowódca sił zbrojnych
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Liczba stron

283

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/604

Uwagi

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 247-264

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor