Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Naczelny dowódca sił zbrojnych
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Number of pages

283

Signature of printed version

A/604

Comments

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 247-264

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor