Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

w.kitler@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 37 65

ORCID

0000-0003-4466-6384

Google Scholar

4ggtM-UAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (24)

Książki (13)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (12)