Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa powszechnego : rozprawa doktorska. T. 2, (załączniki)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie | [ 3 ] Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Language

polish

Keywords
PL
  • Analiza danych
  • Badania społeczne
  • Ekspertyza
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Siły Zbrojne RP
Number of pages

83

Signature of printed version

A/3244

First review

Ryszard Jakubczak

Second review

Paweł Gromek

Third review

Kaczmarczyk Barbara

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

13.06.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor