Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

National security. Theory and practice

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Warszawa, Poland

Wydawca

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Data opublikowania

2021

Liczba stron

274

ISBN

978-83-960228-3-7

URL

https://indd.adobe.com/view/76557d6c-da84-474d-8a6e-57d831295fc5

Słowa kluczowe
EN
  • National security
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0