Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Language

polish

Keywords
PL
  • Państwo Islamskie (ISIS)
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Media społecznościowe
  • Propaganda
  • Terroryzm
Number of pages

309

Signature of printed version

A/2498 + CD-ROM

First review

Kuba Jałoszyński

Second review

Tomasz Aleksandrowicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

17.05.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor