Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Marek Klasa

Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

m.klasa@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0003-0863-5601

Rozdziały (2)

Książki (1)