Processing may take a few seconds...

Employee

mgr Marek Klasa

Articles  |  Chapters  |  Books
Organizational unit

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

E-mail

m.klasa@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0003-0863-5601

ResearcherID

AAE-8877-2022

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=qLHgMMoAAAAJ&hl=pl

Articles (2)

Chapters (2)

Books (2)