Processing may take a few seconds...

Article


Title

Decision-forcing cases – decyzyjne studia przypadku

Authors

[ 1 ] The West: Courses of Cases | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Decision-forcing cases

Year of publication

2021

Published in

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate

Journal year: 2021 | Journal number: nr 11(2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Decyzje
  • Metody nauczania
  • Nauczanie
  • Teoria decyzji
Abstract

PL Decyzyjne studia przypadku (DSP) [ang. Decision-forcing cases - DFC] to ćwiczenia, stanowiące połączenie retrospektywnego studium przypadku z grą decyzyjną. Studium przypadku, w którym uczestnicy analizują historyczne fakty nie podejmując decyzji nie stanowi „decyzyjnego” studium przypadku, lecz pozostaje studium retrospektywnym. DSP nie jest także gra decyzyjna, w której występuje dowolny element fikcyjny. Ćwiczenia prowadzone w formie decyzyjnych studiów przypadku oferują szereg zalet uczestnikom. Najważniejszym z nich jest stworzenie powiązania między uczestnikiem a wydarzeniem historycznym, wymuszając próbę przyjęcia perspektywy uczestników wydarzeń. Jest ono związane z tym, że uczestnicy podejmują decyzje, wyjaśniają je i bronią ich. Interakcje między różnymi aspektami DSP stanowią ich kolejną zaletę, powodując, że są one angażującymi formami ćwiczeń, zachęcającymi do aktywności, jeśli zostaną prawidłowo przeprowadzone. Są aktywizującą metodą nauczania, która dodatkowo może być łączona z metodą mejotyczną (pytań sokratejskich), stanowiąc alternatywę lub uzupełnienie dla klasycznych metod podawczych takich jak wykład.

EN A decision-forcing case is an exercise which asks students to solve a problem faced by an actual person at some point in the past. Because the problem is drawn from real life, a decision-forcing case is a type of case study. Because students are asked to provide specific solutions to a concrete problem, a decision-forcing case is also a kind of decision game. In other words, a decision-forcing case is both a case study that asks students to make a decision and a decision-game based on real facts. A case study that describes an event without asking students to make a decision is not a decision-forcing case. Rather, it is a ‘retrospective case study’. Likewise, a decision game based upon an imaginary scenario is not a decision-forcing case, but a ‘fictional decision game’. Decision-forcing cases offer a variety of benefits to students. Some of these benefits are a function of the links between decision-forcing cases and an actual events. Others derive from the requirement that students examine the case from the point of view of a particular individual. Some of the benefits of learning from decision-forcing cases result from the requirement that students make, explain, and defend decisions. Others are a product of the need to make sense of many different kinds of evidence. A few of the benefits of the use of decision-forcing cases – and these tend to be the most important benefits – come from the interaction of these different aspects. One of these is the fact that decision-forcing cases are inherently engaging. Indeed, if taught properly, they are a great deal of fun. The other is that decision-forcing cases do a far better job of imparting factual knowledge than teaching methods that are solely concerned with the delivery of facts

Pages (from - to)

100 - 110

DOI

10.24917/26578549.11.2.7

URL

https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/43/2021/12/securitate_11-2-2021_sklad_2021_12_13-2.pdf

Comments

Tłumaczenie artykułu Marek Klasa. Bibliografia na stronach: 108-109.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0