Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate

Additional title

00 Studia de Securitate

Previous title

00 Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate et Educatione Civili

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.8 Sociology
5.9 Education

Journal unique ID

201177

Publisher name

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Editorship

studiadesecuritate@up.krakow.pl

ISSN

2657-8549

Publication frequency

half-yearly

URL

https://studiadesecuritate.up.krakow.pl

Comments

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate” ma wieloletnie tradycje związane z kształceniem w zakresie wychowania obronnego, które rozpoczęło się w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w latach 70. XX wieku. Periodyk kilkukrotnie zmieniał swój tytuł. Obecnie czasopismo ma postać półrocznika wydawanego przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Swoim zakresem tematycznym Annales obejmuje problematykę z zakresu m. in. bezpieczeństwa i obronności, w szczególności teorii bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa, historii i współczesności konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa medialnego i informacyjnego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List (Index Copernicus)

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 40.0 ---
  • 2022 40.0 ---