Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Sprawność fizyczna członków organizacji proobronnej w świetle wyników uzyskanych przez strzelców Jednostki Strzeleckiej 1313

Authors

[ 1 ] Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro ds. proobronnych | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[3.3] Learning about physical culture

Title variant

EN Physical Fitness of Members of Pro-Defence Organization in the Light Of Results Obtained by the Riflemen's Unit 1313

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania empiryczne
 • Jednostki wojskowe
 • Organizacje paramilitarne
 • Służby mundurowe
 • Sprawność fizyczna
 • Strzelcy wyborowi
 • Związek Strzelecki Strzelec-Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1313 (Warszawa)
EN
 • Military units
 • Paramilitary organisations
 • Sharpshooters
 • Physical activity
 • Physical training
Pages (from - to)

131 - 142

URL

https://www.researchgate.net/publication/318107693_Sprawnosc_fizyczna_czlonkow_organizacji_proobronnej_w_swietle_wynikow_uzyskanych_przez_strzelcow_Jednostki_Strzeleckiej_1313

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 141-142. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Praca i czas wolny w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / chapter

5