Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Jednostka Strzelecka 1313 jako przykład działań proobronnych w wyższych uczelniach

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2016

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jednostka Strzelecka 1313
  • Obrona terytorialna
  • Organizacje proobronne
Pages (from - to)

209 - 242

URL

https://www.researchgate.net/publication/318107693_Sprawnosc_fizyczna_czlonkow_organizacji_proobronnej_w_swietle_wynikow_uzyskanych_przez_strzelcow_Jednostki_Strzeleckiej_1313

Book

Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Presented on

Pro Defense 2016, 2.06.2016, Ostróda, Polska

License type

other

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public