Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Jednostka Strzelecka 1313 jako przykład działań proobronnych w wyższych uczelniach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Jednostka Strzelecka 1313
  • Obrona terytorialna
  • Organizacje proobronne
Strony (od-do)

209 - 242

URL

https://www.researchgate.net/publication/318107693_Sprawnosc_fizyczna_czlonkow_organizacji_proobronnej_w_swietle_wynikow_uzyskanych_przez_strzelcow_Jednostki_Strzeleckiej_1313

Książka

Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Zaprezentowany na

Pro Defense 2016, 2.06.2016, Ostróda, Polska

Typ licencji

inne

Pełny tekst rozdziału

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny