Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Gaming szansą rozwoju badań z zakresu bezpieczeństwa militarnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Gaming as an Oppurtunity for a Military Security Research

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 281 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Decyzje
 • Metodologia
 • Metody badawcze
 • Gry kierownicze
 • Gry wojenne
 • Modelowanie
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Pomoce dydaktyczne
 • Teoria gier
EN
 • Game theory
 • Gaming
 • Metodology
 • Military security
 • Qualitative research
 • Quantitative research
 • Security science
 • Simulation
 • War games
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie spektrum szans rozwoju badań w zakresie bezpieczeństwa militarnego, dzięki szerokiemu zastosowaniu gamingu w rozumieniu metody badawczej wykorzystującej gry w roli narzędzi badawczych, w ramach ustrukturyzowanego podejścia metodologicznego umożliwiającego pozyskiwanie danych jakościowych i ilościowych na temat procesów decyzyjnych. Dana metoda czy narzędzie może być określone mianem gry jeśli spełnia warunki definicyjne. Szanse wypływające bezpośrednio z wykorzystania gamingu zostały zidentyfikowane jako: (1) możliwość poddawania próbom w bezpiecznym (sztucznym) środowisku idei z krytycznej dziedziny jaką stanowi bezpieczeństwo militarne, i w której za błędy płaci się zwyczajowo najwyższą cenę, (2) umożliwienie powstawania nieprzewidzianych zjawisk podobnych do Czarnych Łabędzi w skutek zachodzących w grze interakcji, co aby móc lepiej zrozumieć ich wpływ na poddawane próbom systemy, (3) zwiększenie liczby dostępnych metod i narzędzi badawczych.

EN The article aims to demonstrate the prospect of opportunities for military security research that can be seized by utilization of gaming–understood as a generic term for structured methodological approach for developing and employing games –as a research tool for military security, which can provide qualitative and sometimes also quantitative support for decision-making process in varied contexts. Specified method can be referred as a game if it matches the characteristics originating from a games definition. Directly identified opportunities that can be possibly achieved by an extended usage of gaming are as follows: (1) opportunity to test ideas from critical field which is military security in safe (artificial) environment, (2) allowing for unexpected events created by the players to occur similar to Black Swan type events in order to get better understanding of the impact of such events on system being tested. (3) expanding the analytic tool kit.

Date of online publication

30.12.2022

Pages (from - to)

127 - 147

DOI

0.34752/2022-h281

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/197

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 136-146.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.12.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0