Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal volume

Published in

Journal: Wiedza Obronna | Journal year: 2022

Number t. 281
Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title

PL Metodologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Date of publication

30.12.2022

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/issue/view/18

Comments

Niniejszy numer Wiedzy Obronnej koncentruje się wokół problematyki wartości determinujących filary bezpieczeństwa narodowego (państwa) i stanowi efekt realizacji projektu naukowego przeprowadzanego w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w 2022 r. pt. „Aksjologiczne Uwarunkowania Bezpieczeństwa Narodowego (państwa)”. Celem projektu była systematyzacja oraz metodologiczne uporządkowanie wartości, celów oraz interesów narodowych determinujących granicebezpieczeństwa narodowego (państwa) oraz podziały na cztery kluczowe filary, które stanowią: bezpieczeństwo ustrojowe, bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo militarne.

Journal numbers