Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Justyna Kurek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

j.kurek@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-8754-5243

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (24)

Książki (6)