Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.7] Law

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Bestsellerowy komentarz do Prawa o ruchu drogowym. Kolejne, 2. wydanie komentarza wyczerpująco omawiającego wszystkie aspekty związane z problematyką ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). Najnowsze zmiany w Prawie o ruchu drogowym dotyczą m.in.: podwyżki mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe; wprowadzenia nowych dokumentów – karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego, obowiązkowych dla kierowców zawodowych; surowych kar za ingerencję w tachograf; możliwości uczestniczenia w kursach e-learningowych dla kierowców; przejęcia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego dotychczasowych kompetencji w zakresie wydawania odstępstwa od warunków technicznych; przekazywania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego wpływów z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego; uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, takich jak deskorolki elektryczne, oraz urządzeń wspomagających ruch, takich jak rolki, wrotki, czy napędzana ruchem mięśni deskorolka i hulajnoga; zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach (pierwszeństwo pieszych przy wchodzeniu na przejście, zakaz używania telefonów komórkowych na pasach, obniżenie dopuszczalnej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h, zakaz jazdy na tzw. zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych); ujednolicenia przepisów dotyczących homologowanych ograniczników prędkości; rezygnacji z obowiązku naklejki z numerem rejestracyjnym na szybie; ułatwienia procesu rejestracji pojazdów; rozszerzenia katalogu pojazdów, przy rejestracji których wymagany jest dokument potwierdzający zapłatę bądź brak obowiązku zapłaty akcyzy [samochody ciężarowe (kategoria homologacyjna N1, podrodzaj „furgon", „furgon/podest", „ciężarowo-osobowy", „terenowy", „wielozadaniowy" lub „van") oraz samochody specjalne (kategoria homologacyjna M1 i N1)].

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo C.H. Beck

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo C.H. Beck

Date of publication

2022

Number of pages

714

ISBN

978-83-8235-765-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052983953805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prawo%20o%20ruchu%20drogowym.%20Komentarz&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9008083073734889957&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Polska
  • Prawo o ruchu drogowym
  • Prawodawstwo
  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
Comments

Bibliografie przy działach. Indeks. Dla policjantów, sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Published in

Book series: Krótkie Komentarze Becka

Total point value of MNiSW of monograph

120.0