Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Artur Mezglewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego

E-mail

a.mezglewski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 31 73

ORCID

0000-0001-7726-6606

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Rozdziały (9)

Książki (3)