Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo KUL

Publisher name from the Ministry list

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Date of publication

2018

Number of pages

256

ISBN

978-83-8061-626-4

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052509400105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prawo%20dowodowe%20w%20post%C4%99powaniach%20administracyjnych%20i%20wykroczeniowych%20z%20zakresu%20ruchu%20drogowego&offset=0

Keywords
PL
  • Ekspertyza
  • Komunikacja drogowa
  • Polska
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie dowodowe
  • Postępowanie w sprawach o wykroczenia
  • Prawo o ruchu drogowym
  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
  • Przestępstwo
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 247-256. Streszczenie w języku angielskim. Publikacja dedykowana w szczególności dla adwokatów i radców prawnych.

Chapters
Dowód z kamery samochodowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa drogowe (p. 111-125)
Dowód z dokumentu w sprawach o wykroczenie drogowe oraz w postępowaniach administracyjnych o zatrzymanie prawa jazdy (p. 127-156)
Wzory dokumentów (p. 155-241)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0