Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo KUL

Wydawca z listy MNiSW

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Data opublikowania

2018

Liczba stron

256

ISBN

978-83-8061-626-4

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052509400105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prawo%20dowodowe%20w%20post%C4%99powaniach%20administracyjnych%20i%20wykroczeniowych%20z%20zakresu%20ruchu%20drogowego&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Ekspertyza
  • Komunikacja drogowa
  • Polska
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie dowodowe
  • Postępowanie w sprawach o wykroczenia
  • Prawo o ruchu drogowym
  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
  • Przestępstwo
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 247-256. Streszczenie w języku angielskim. Publikacja dedykowana w szczególności dla adwokatów i radców prawnych.

Rozdziały
Dowód z kamery samochodowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa drogowe (s. 111-125)
Dowód z dokumentu w sprawach o wykroczenie drogowe oraz w postępowaniach administracyjnych o zatrzymanie prawa jazdy (s. 127-156)
Wzory dokumentów (s. 155-241)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0