Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dowód z dokumentu w sprawach o wykroczenie drogowe oraz w postępowaniach administracyjnych o zatrzymanie prawa jazdy

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowód sądowy
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo jazdy
  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
  • Zatrzymanie rzeczy (prawo)
Pages (from - to)

127 - 156

Book

Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego

Ministry points / chapter

20.0