Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dowód z kamery samochodowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa drogowe

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kamera wideo
  • Komunikacja drogowa
  • Polska
  • Prawo administracyjne
  • Przestępstwa i wykroczenia drogowe
Pages (from - to)

111 - 125

Book

Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0