Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Marek Bielecki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego

E-mail

ma.bielecki@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 31 73

ORCID

0000-0003-3880-017X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (20)

Książki (1)