Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo KUL

Publisher name from the MNiSW list

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Date of publication

2018

Number of pages

277

ISBN

9788380615038

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030021869705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Kwestie%20maj%C4%85tkowe%20w%20prawie%20wyznaniowym&offset=0

Keywords
PL
 • Kościół katolicki
 • Finansowanie
 • Kościół a państwo
 • Majątek kościelny
 • Prawo wyznaniowe
 • Związki wyznaniowe
 • Argentyna
 • Hiszpania
 • Polska
 • Słowacja
 • Ukraina
Chapters
Roszczenia rewindykacyjne osób prawnych Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego po likwidacji Komisji Majątkowej, na przykładzie casusu parafii pw. Zaśnięcia NMP w Ustrzykach Dolnych (p. 149-163)
Formy finansowania kościołów i wspólnot religijnych na Słowacji (p. 229-240)
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0